הודעה לתושבים על תיבת פניות חדשה בתאגיד מי תקווה

תאריך: 27/11/2018
תושבים יקרים,
לכל פנייה בנושא תאגיד המים, ניתן לפנות באמצעות המייל החדש המוקדש כולו לטיפול בפניות הציבור
הכתובת היא: Pniyot@mei-tikva.co