שינוי זמני קבלת הקהל במשרדי הועדה החל מ 1.12.2018

תאריך: 03/12/2018

קבלת קהל למידע תכנוני, היתרים תכנון ופיקוח בתאום מראש דרך מערכת זימון התורים:

  • יום שני         10:30 – 8:30
  • יום שלישי     18:30 – 17:00
  • יום חמישי     10:30 – 8:30

מענה טלפוני למידע תכנוני, היתרים תכנון ופיקוח :

  • יום שני         12:30 – 10:30
  • יום שלישי     17:00 – 16:00
  • יום חמישי     12:30 – 10:30

קבלת קהל במזכירות הועדה ולצורך קבלת אישורים לטאבו:

  • יום שני         12:30 – 8:30
  • יום שלישי     18:30 – 16:00
  • יום חמישי     12:30 – 8:30