הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

סטודנטים תושבי גני תקווה- בואו לקבל מלגת לימודים לשנת התשע"ט – התש"פ

תאריך: 23/05/2019

מועצת גני תקווה בשיתוף מפעל הפיס, מזמינים סטודנטים/יות תושבי גני תקווה, הלומדים לתואר אקדמי ראשון באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים במל"ג,
להגיש בקשה למלגת לימודים.

המלגות ניתנות בתמורה למעורבות חברתית למען הקהילה בהיקף של 130 שעות שנתיות.

סכום המלגה 10,000 ₪

הצטרפו לעשרות הסטודנטים תושבי גני תקווה שזכו בחוויה משמעותית של נתינה ומעורבות חברתית בקהילה.

לתשומת לבכם - הגשת בקשה למלגת לימודים לשנת התשע"ט-התש"פ
הינה עד לתאריך 10/8/2019

 • זכאות למלגת מפעל הפיס היא בהתאם לתקנון ובכפוף להקצאות על ידם - מס' המקומות מוגבל.
 • ועדת המלגות לא תדון בבקשות שהוגשו ללא המסמכים הנדרשים.
 • המועצה אינה מתחייבת לאישור כל בקשות המלגה וכל בקשה תיבחן בהתאם לקריטריונים.

קריטריונים לקבלת מלגת לימודים לשנת התשע"ט:

 •  אזרח/ית ישראלי/ת
 •  תושב/ת גני תקווה
 •  שירות צבאי/לאומי מלא
 •  גיל 20 ומעלה
 •  סטודנט/ית הלומד/ת במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג
 •  סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון
 • התחייבות לפעילות התנדבותית בהיקף 130 שעות שנתיות- השיבוץ יתבצע על פי דרישת המועצה וצרכיה
 • עדיפות תינתן לסטודנט/ית ממצב סוציו-אקונומי נמוך כנגד הצגת תלושי שכר
 • עדיפות תינתן לסטודנט/ית שאינו/ה מקבל/ת מלגה מגורמים נוספים
 • עדיפות תינתן לסטודנט/ית שלא קיבל/ה מלגה מהמועצה בשנים קודמות
 • הסכמה לראיון אישי

הנחיות להגשת הבקשה:

את הבקשה יש להגיש בטופס הגשת בקשה מקוון בצירוף מסמכים הבאים:

 • מכתב אישי המפרט את הסיבות להגשת המלגה.
 • אישור על שירות צבאי/לאומי (תעודת שחרור)
 • אישור לימודים של מבקש/ת המלגה  + מערכת שעות במידה ויש
 • אישור על גובה שכר הלימוד מהמוסד האקדמי ואישור תשלום חתום ו/או קבלות
 • צילום ת.ז. + הספח של מגיש הבקשה.
 • אישור חשבון בנק פעיל על שם הסטודנט / צילום צ'ק מבוטל.
 • תלושי שכר של הסטודנט (באם נדרש)
 • תלושי שכר של ההורים (באם נדרש)
 • כל מסמך רלוונטי נוסף
 • בקשות שתגענה ללא מסמכים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשה, לא תובאנה בחשבון

 • ניתן להגיש את הטפסים גם בלשכת  ע. ראש המועצה
 
לבירורים: helranb@gantik.org.il
03-5310803/5

להגשת המועמדות:

לטופס הבקשה למלגת הלימודים - לחץ כאן
בואו לקבל מלגת לימודים לשנת הלימודים התשע"Y תש"פ