הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

הודעה לתושב חדש שמתאכלס

תאריך: 04/07/2019

תושבים יקרים,

לתשומת ליבכם, לצורך רישומכם כמחזיקים בנכס בספרי המועצה, עליכם לפנות למשרדי
מחלקת הגביה בכתב, באמצעות מייל, פקס או הגעה פיזית למקום, מיד עם קבלת מפתחות
הדירה מהקבלן ובצירוף המסמכים הבאים:
  •  הסכם רכישה.
  • נספח להסכם הרכישה בו מופיעים מספרי החניות והמחסן.
  •  פרוטוקול מסירת הדירה מהקבלן.
  •  תעודת זהות.
לידיעתכם, בכדי לקבל "פטור בגין נכס ריק" בהתאם לס' 1.3 לצו הארנונה למועצה, עליכם למלא טופס בקשה, אותו ניתן להוריד מאתר המועצה, לזמן פקח מטעם המועצה לבדיקת
הנכס ולהחתימו עליו. לאחר אישור וחתימת הפקח יש להגיש הטופס למשרדנו במועצה.
בהתאם להוראות צו הארנונה למועצה, פטור נכס ריק יינתן לנכס "ריק לחלוטין מכל חפץ ואדם......". כמו כן, הפטור/הנחה אינו ניתן באופן רטרואקטיבי. לכן יש חשיבות למילוי הטופס מיד עם קבלת המפתחות לדירה.
יודגש, כי הפטור ניתן לתקופה של מינימום 30 יום מיום קבלת מפתחות הדירה מהקבלן עד
- למועד הכניסה בפועל לנכס, ועד שישה חודשים בסך הכול. נכס שהיה ריק פחות מ - 30 יום מיום קבלת החזקה ועד הכניסה בפועל אינו זכאי לפטור זה. –
לנוחיותכם, מצ"ב מועדי קבלת קהל ומענה טלפוני במחלקת הגביה:
מועדי קבלת קהל: ימים א', ב', ד' ו ה' בין השעות -08:00-13:00
יום ג' בין השעות 16:00-18:30 בלבד!
מענה טלפוני: 03-5310869/71/72/75 כל יום בין השעות 13:00-14:30 למעט ביום ג'! -
פקס: 03-7361181
מיילים: Liorl@gantik.org.il saritp@gantik.org.il osnats@gantik.org.il hayag@gantik.org.il 
נשמח לשרתכם במועדים המצוינים מעלה.
בברכה,
מחלקת הגביה