ברזיות חדשות הותקנו בגינת לב הגליל ובפארק הכרמל.

ברזיות חדשות לכלבים

הותקנו ברזיות חדשות בגינת לב הגליל ובפארק הכרמל.
בפארק הכרמל הותקנה ברזיה מיוחדת לאנשים ולכלביהם​