נדנדות חדשות להורה ולילד הותקנו בשדרת התקווה המערבית

נדנדות הורה וילד בצד המערבי של שדרות התקווה