מליאת המועצה אישרה הנחה בארנונה למשרתי מילואים

משרתי המילואים שימו לב!מגיעה לכם הנחה בתשלום הארנונה!

​אמש (10.04.2018), בישיבת מליאה מן המניין מס' 60 , אישרה המליאה הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים

חברי המועצה החליטו לאמץ את תיקון 3ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה), תשנ"ג-1993 ולהקנות הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל בשיעור של 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים בגין הנכס. ההנחה תינתן לחייל מילואים פעיל אשר מחזיק בתעודה תקפה שניתנה על-ידי צבא הגנה לישראל או באישור שניתן על-ידי צבא הגנה לישראל על כך שהוא "חייל מילואים פעיל" כהגדרת המונח בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008.
ההנחה תינתן לנישומים אשר יגישו בקשה מתאימה למחלקת הגבייה אליה יצרפו העתק מתעודת חייל מילואים פעיל תקפה לשנת המס בגינה מבוקשת ההנחה.
לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות למחלקת הגבייה.