הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

הודעה למחזיקי נכסי מגורים בתחומי המועצה בעניין פטור מארנונה בנוגע לשטחי "מצללה" (פרגולה)

תושבים יקרים,
בהתאם להוראות חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17, התשע"ח-2018), (להלן: "החוק"), אשר תחילתו ביום 1.1.2019, והוראות צו הארנונה למועצה,
נקבע כי  מצללות המצויות במרפסות ובגגות של בתי מגורים ביישוב במפלס שאינו קרקע לא יחויבו בתשלום ארנונה כללית, אם החיוב האמור נובע מכך שהמצללה כוסתה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, ואם השימוש שנעשה בשטח המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים.
המועצה פנתה למשרד הפנים בבקשה לקדם תיקון נוסף לחוק, כזה אשר יפתור מתשלום ארנונה את כל הפרגולות (ללא קשר לסוג הקירוי), כולל פרגולות במפלס הקרקע. באם יהיה עדכון, תישלח הודעה בנושא.
לפיכך, נישומים אשר על מרפסותיהם או גגותיהם מצויה פרגולה  המכוסה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, מוזמנים לפנות לליאור באמצעות דוא"ל liorl@gantik.org.il  ו/או בפקס 03-7361181, ולצרף  תמונה של הפרגולה, על מנת שתיערך בדיקה באם הנישום זכאי להפחתת שטח הפרגולה מהשטח המחויב בתשלום הארנונה הכללית. 
יצוין כי , כל האמור לעיל הנו בכפוף ליתר ההוראות הקבועות בחוק כאמור.
בברכה,
מחלקת הגבייה
מועצה מקומית גני תקווה