התקנת מתקני משחקים חדשים בשכונת גנים צפון החלה

התקנת מתקני משחקים חדשים בשכונת גנים צפון החלה