רווחה, חברה וקהילה

טלפון:03-5310834
פקס:03-5310833
מנהל:ברכה לב-רן
דואל:talid@gantik.org.il 
​כתובת: סמטת הקישון 20, גני תקווה
שעות פעילות המחלקה: 
יום ג': 13:00 – 08:00, 19:00 – 16:00
ימים א', ב', ד', ה': 16:00 – 08:00

אודות ​המחלקה

שירותי הרווחה בגני-תקווה נותנים מענה לצרכים השונים של האוכלוסייה וניתנים לכלל האוכלוסייה ללא הבדלי גיל, מין ומצב כלכלי.
השירותים הניתנים כוללים: שירותים לזקן ומשפחתו, שירותים לרווחת הפרט והמשפחה בתחומים מגוונים: לגיל הרך, לילדים, תחנה לייעוץ וטיפול בחיי המשפחה ובנישואין ושירותים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
השירותים הניתנים על-ידי המחלקה מחולקים לשירותי חובה ולשירותי רשות:
  • שירותי החובה מושתתים על חוקי מדינת ישראל.
  • שירותי הרשות מושתתים בחלקם על תקנות משרד הרווחה ובחלקם על מדיניות המועצה המקומית גני-תקווה.
    שירותי הרשות ניתנים על-פי צרכים ובהתאם לתקציב.
  • סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על-פי חומרת הבעיות, מידת סיכון הנשקפת לפרט או למשפחה.
  • סיוע חומרי ניתן בכפוף לנזקקות ולמבחני זכאות כלכליים, על-פי הנחיות והוראות משרד הרווחה.
  • סוגי סיוע שונים כרוכים בהשתתפות כספית של המשפחות.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןדואל
ברכה לב-רןמנהלת המחלקה, עו"ס לחוק הנוער, מטפלת משפחתית03-5310834brachal@gantik.org.il
טלי דניאלמזכירות, מינהל וזכאות03-5310834Talid@gantik.org.il
שרון גורעו"ס משפחה, עו"ס לחוק סדרי דין, מטפלת משפחתית03-5310841sharond@gantik.org.il
עידית פינץעו"ס מרכזת תחום נוער, צעירים וצעירות03-5310842Iditf@gantik.org.il
רויטל פרגעו"ס מרכזת תחום צרכים מיוחדים03-5310839revitalp@gantik.org.il
אלישבע וקסלרעו"ס משפחה, עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער, מטפלת משפחתית03-5310840elishevaw@gantik.org.il
שני ממןעו"ס חוק סיעוד03-5310829shanym@gantik.org.il
ענת ברגמןעו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים03-5310835anatb@gantik.org.il
אושרת דודעו"ס משפחה, יו"ר וועדה לחוק פעוטות בסיכון03-5310879oshratd@gantik.org.il
נגה יקותיאלעו"ס מועדוניות, עו"ס משפחה03-5310843nogay@gantik.org.il