גני ילדים

אגף:אגף החינוך, הנוער והספורט
טלפון:5310860, מזכירה: גלית טוילי 5310863
דואל:nilik@gantik.org.il 

​בישוב 40 גני ילדים על פי ​​החלוקה הבאה:

  • 4 עצמאיים ( 2 גני בנות, 2 גני בנים)
  • 3 גני חב"ד
  • 4 גני חינוך מיוחד
  • 2 גני ממ"ד
  • 27 גנים ממלכתיים
כולם מגיל 3-5

תפיסת עולם:

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לילדים בגיל 3-6 במרחב התפתחות משמעותי, העונה על צרכי הילדים בגיל הרך.
תחילת הדרך במערכת החינוך הציבורי. חשוב שחוויה ראשונית זו תהיה חוויה מקדמת עבור הילד ומשפחתו, שתבסס אמון ותחושת ביטחון, שילוו אותם החל מגן הילדים בהווה ובמשך שהותם במסגרת הבית ספרית בעתיד.
במהלך השהות בגן הילדים נחשפים כל ילדה וילד, לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים. הם לומדים חוקים חברתיים, ומפנימים נורמות התנהגות מקובלות. מתפתחת אצלם מודעות רגשית ואמפתיה, ערכי מוסר וצדק חברתיים. בהתנסויות השונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע , ובסקרנותם הטבעית חוקרים, פותרים בעיות ומפתחים את יכולותיהם בכל התחומים.
הילדים בגן חווים את חווית המשחק על כל צורותיו משחק סימבולי, סוציו-דרמטי ומשחקים הבנויים על כללים מובנים.
הילדים בגן מתנסים בהבעה יצירתית מגוונת. מרחבי הגן מזמנים להם התנסויות תנועתיות מבססות את ביטחונם ומגבירות את תחושת השליטה שלהם במרחב.
אישיותו של כל פרט, על הייחודיות שבו, מתגבשת בדגש על אינדיבידואליות מחד גיסא ועל תחושת שייכות מאידך גיסא.
הצוות החינוכי בגן פועל בתפיסה מערכתית, המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם, למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה אליה הם משתייכים.
הצוות מקדם תהליכי חקר ולמידה, מרחיב את עולמם של הילדים באמצאות פעילויות מכוונות ובהתייחסות לחוויות מזדמנות. נושאים מועלים ונלמדים בדרכים מגוונות, כמו גם תכניות הליבה של הגן בהתאמה לגיל ילדים, להתפתחותם ולנטיות ליבם.

​​​סדר היום בגן 

ילדים שואבים בטחון מעולם מסודר ומאורגן.
סדר היום בגן נבנה בהתאמה ליכולותיהם של הילדים בהתאם לשלב התפתחותם, ונכללים בו הרכיבים הבאים: ביסוס כישורי חיים, הרגלים, משחק חופשי במוקד הגן והחצר, משחקי תנועה, הבעה ביצירה ופעילויות לימודיות מסוגים שונים.
הרצף של מרכיבי סדר היום ומשך הזמן של כל פעילות נקבע על פי שיקולים פדגוגיים של הצוות החינוכי. המעקב אחרי פעילויות הילדים יאפשר לצוות הגן לזהות צרכים ונסיבות שמשתנים, לנקוט גמישות בדרכי היישום ולהכניס שינויים בשגרה המתוכננת.

חצר הג​​ן

חצר הגן היא עוד מרכז למידה של הגן בהמשך לפינות הלמידה בגן.
היא משמשת הן לפעילות חופשית של התנסות בנועה, משחק במתקנים קבועים, משחקי כדור, משחקי חבל ומשחקים קבוצתיים חברתיים.
כמו כן משמשת החצר להתנסות בלמידה, התנסות עם חומרים מהטבע ( צומח, מים, חול, בוץ, עלים , אדמה, אבנים ועוד...)
הכרת בעלי חיים המצויים בחצר- נמלים, סוגי תולעים, ציפורים, פרפרים ועוד.
החצר מאפשרת משחקים סוציו דרמטיים ( בפינת הגרוטאות, בפינות מובנות כמו מוסיקה)
משמשת להכנת גינה לימודית והכרת שלבי צמיחה.
חשוב שהחצר תחולק לתחומי למידה, שיהיו בה פינות הרפיה, כמו ביתן מעץ. וחשוב שתהיה זרימה, באמצאות שבילים בנויים בין מוקדי הפעילות.

שותפו​​ת הורים

בגיל הרך ההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד. שיתוף ותקשורת ביניהם לבין צוות הגן יסללו דרך לבניית התהליך החינוכי, שיקדם את הילד, ויצור תנאים אופטימאליים למימוש הפוטנציאל הגלום בו.
צוות הגן יבנה ערוצי תקשורת פתוחים לשיתוף פעולה לאורך כל השנה באווירה של קבלה , של ביסוס של אמון הדדי ותאום ציפיות.
התקשורת בין צוות הגן וההורים, תבנה על בסיס של כבוד, התחשבות בתרבות המשפחות והיענות לצרכים שהעלו ההורים.
התקשורת תתקיים בשני מישורים- עם קבוצת כל הורי הגן, ועם כל ילד באופן פרטני.

מערך העשרה

  • שעורי מוסיקה וחינוך גופני- במסגרת התל,ן
  • סל תרבות מגוון הכולל – תיאטרון, מוסיקה, מחול, וספרות
  • תוכנית ספרית פיג'מה
  • 2 תוכניות אינטרנטיות- גוגלה והסוד של מאיה
  • תוכניות יחודיות: תיאטרון בא לגן, מוזה באה לגן וחינוך סביבתי- קיימות וחינוך מודע מיגדר​.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןדואל
גלית טוילימזכירה03-5310863galitt@gantik.org.il
נילי קיסוס מנהלת מחלקת גני ילדים03-5310860nilik@gantik.org.il