הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
 

העברת מסמכים לקבלת אישור מועצה לבקשה להיתר בניה

  • ​בהגשת בקשה ראשונה להיתר בניה יש להביא 2 עותקים
  • בהגשת בקשה ש​ניה להיתר בניה יש להביא 3 עותקים חתומים ע"י הרפרנטית בוועדה ולצרף החלטת ועדה עדכנית. 
  • לפני קבלת אישור מועצה לבקשה להיתר לבניין מגורים ופרויקט תמ"א יש להעביר ערבות בנקאית וכתב התחייבות למועצה. את המסמכים ניתן לקבל מאת מחלקת הנדסה בדוא"ל ע"פ בקשה. 
העברת מסמכים לקבלת אישור מועצה לבקשה להיתר בניה