הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
 

בקשה למידע ו/או התייעצות תכנונית

​יש להעביר את הבקשה למידע ו/או להתייעצות לכתובת הדוא"ל הבאה:morand@gantik.org.il
 shimrity@gantik.org.ilאו להתקשר לטלפון 03-5310855.
  • מידע אודות חובות בנכס (היטלי פיתוח בלבד) לא יועבר אלא בהעברת ייפוי כוח ונסח טאבו עדכני מאת בעלי הנכס. 
  • למידע אודות פתיחת תיק בניה, זכויות בניה, היטל השבחה ואגרות בניה יש לפנות לוועדה המרחבית לתו"ב מצפה אפק: 03-9302051. 
  • למידע אודות היטלי פיתוח (מים וביוב) יש לפנות לתאגיד המים מי-תקווה: 03-5310858. 
  • למעקב אחרי סטטוס תכניות ובקשות להיתרים ניתן להיכנס לאתר הוועדה​ 
  • למידע אודות תנועה ותחבורה יש לפנות לאורן הלוי (ועדת תנועה): OrenH@gantik.org.il 03-5310862.
*המידע שניתן אינו מידע תכנוני מחייב והינו מידע כללי בלבד. 
בקשה למידע ו/או התייעצות תכנונית