הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
 

נוהל קבלת אישור מועצה לרישום לטאבו

בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות (לצורך רישום בפנקס המקרקעין)

אישור בדבר העדר חובות יונפק לאחר שהמועצה בדקה כי אין למבקש חובות ארנונה, היטלים ואגרות בגין הנכס לגביו מבוקש האישור ולאחר שהועדה המקומית וידאה כי אין בגין הנכס חובות היטל השבחה..

את התעודה בדבר העדר חובות רשאי להזמין:

 • בעל הנכס
 • מיופה כח

ככל הניתן, משך הטיפול בבקשה שתוגש יהיה כדלהלן: 

​סוג בקשה
​משך הטיפול
​בקשות לצורך אישורי משכנתא ובקשות לדירות בבתים משותפים, (למעט דירות גן , גג, דופלקס)
​עד 5 ימים
​בקשות בגין מקרקעין פנויים, בתים פרטיים ודירות גן, גג, דופלקס בבית משותף
​עד 30 ימים

ניתן להעביר ידנית בשעות קבלת קהל למזכירות אגף ההנדסה או בכתובות דוא"ל:vaada@gantik.org.il 

שימו לב:

לצורך קבלת תעודה בדבר העדר חובות על מבקש התעודה לודא מול מח' גביה כי שולמו כל החובות למועצה בגין הנכס ובכלל זה כי שולמו תשלומי ארנונה לתקופה של3 חודשים העוקבים למועד הגשת הבקשה.

לבקשה להנפקת התעודה יצורפו המסמכים הבאים, בהתאם לסוג הבקשה / עסקה.

עסקת מכר

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות 
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 • חוזה מכר (קניה/ מכירה)
 • נסח טאבו מעודכן

העברה ללא תמורה,צו ירושה/קיום צוואה,הסכם גירושין

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות 
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 • תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים בידי עו"ד)
 • נסח טאבו מעודכן

רישום משכנתא

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות 
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 • נסח טאבו מעודכן

רישום בית משותף

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות 
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 • נסח טאבו מעודכן

הארכת אישור 

 • טופס האישור המקורי 
 • אישור העדר חובות ממח' גביה

אופן התשלום

 • ניתן לשלם במחלקת גבייה במשרדי המועצה ברח' הגליל 48, גני תקווה בשעות קבלת הקהל.
 • ניתן לשלם טלפונית בזמני המענה הטלפוני במחלקת הגביה בימים א,ב,ד,ה, בין השעות 13:00 ל-14:30. 
מס' טלפון: 03-5310869, 03-5310871/2/5

ביקור פקח בנכס (פיקוח בנייה)

במידת הצורך הפקיד/ה המטפל/ת בפנייה יפנה את התושב לתיאום ביקור פקח בנכס לבדיקה כי הנכס תואם את היתר הבניה. לידיעתך עיכוב בתיאום ביקור בנכס יגרור עיכוב בהנפקת האישור היות ורק לאחר קבלת דו"ח פקח נוכל להמשיך ולבצע את הבדיקות הנדרשות.

המצאת האישור

לאחר שימצא כי סולקו כל החובות בגין הנכס, יומצא האישור, הודעה בדבר האישור תועבר טלפונית ובמייל למבקש. 
את האישור ניתן לקבל במשרדי אגף ההנדסה בשעות קבלת הקהל.
נוהל קבלת אישור מועצה לרישום לטאבו