הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
 

חוקי עזר

​נוהל מדיניות אכיפת חוקי עזר - איסורי חניה ומניעת מפגעים​​


מס'סוג העבירהמדיניות האכיפההערות
1חניה בחניית נכיםקנסאכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל
2חניה במעבר חציהקנסאכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל
3חניה על מדרכ​הקנס
פרט לרכבים החונים על מדרכה באופן המשאיר לפחות 1.3 מ' למעבר, ובלבד שהחניה הינה למול שער הכניסה לביתם הפרטי. למרות האמור לעיל, חניה בכניסה לחניה פרטית כאמור, תיאכף במקום בו מתקבלות תלונות הדיירים על חסימת הכניסה לחניה
שעות אכיפה: 
ימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 20:00
יום ו' וערבי חג-  בין השעות 08:30 – 14:00
ועפ"י קריאות מוקד עירוני.
4חניה בעיקול ו/או חניה באופן המפריע ו/או מהווה סכנה לתנועהקנסאכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל
5חניה באדום-לבןקנס . פרט לרכבים החונים על מעטפה ו/או באדום-לבן מול שער הכניסה לביתם הפרטי והחניה בצד המותר. למרות האמור לעיל, חניה בכניסה לחניה פרטית תיאכף במקום בו מתקבלות תלונות הדיירים על חסימת הכניסה לחניה.שעות אכיפה: ימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 20:00, יום ו' וערבי חג-  בין השעות 08:30 – 14:00, ועפ"י קריאות מוקד עירוני.
6חניה במפרצי אוטובוסיםקנס. פרט לחניה בשבת, החל בכניסת שבת מיום שישי ועד יציאת שבתאכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים, למעט שבת. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל. 
7גרירת רכבים/גרוטותעל פי חוק העזר
8צואת כלביםקנסאכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים, למעט שבת.
9השלכת פסולת/גזם בקרקע ציבוריתהתראה, ואם לא טופל  תוך שעתיים, מתן קנס פעם ראשונה התראה
10טיפול בכל מפגע המהווה מפגע תברואתי חמור לציבורהתראה, ואם לא הוסר המפגע תוך שעתיים, מתן קנסהשלכת פסולת בנין, פריצת ביוב, סיכון מאגרי מים ועוד.
11טיפול בכל מפגע אחרלפי חוק העזר
  • לנכים שעל רכבם מוצמד תו נכה, יש להמנע ממתן דו"חות, אלא אם רכב הנכה גורם למפגע בטיחותי.
  • לרכבי מועצה משולטים עם לוגו המועצה – בתפקיד – יש להמנע ממתן דו"חות, אלא אם הרכב גורם למפגע בטיחותי.
  • באירועים מיוחדים והמוניים, ייבחנו הקלות בחניה עפ"י הנחיית מנכ"ל וקב"ט.
חוקי עזר