אגף בטחון, בטיחות וחירום
 

אתר פיקוד העורף:   www.oref.org.il​

​תחומי א​חריות המחלקה:

  • הענקת בטחון לתושבי היישוב ולמבקרים ושמירה על מתקני המועצה.
  • קיום תרגילים במוסדות החינוך: ירידה למקלטים, טיפול בחפץ חשוד, פינוי בעת שריפה ועוד.
  • הכשרת  סגל ההוראה במוסדות חינוך: טיולים, בטיחות, חרום וביטחון.
  • הדרכות לסגל ההוראה והתלמידים בנושאי עזרה ראשונה, כיבוי אש, סדרנות, טיולים ועוד.
  • ארגון, הכשרה ופיקוח על מערך האבטחה במוסדות החינוך, במבני ובמתקני המועצה השונים.
  • ארגון, הכשרה ותרגול של מערך כוח האדם היישובי להתמודדות עם מצבי חירום בשגרה ובעת חירום או מלחמה, כולל הצטיידות בציוד חירום.
  • תחזוקה ושמירה של כשירות המקלטים הציבוריים ומחסני החירום במועצה.
  • שיתוף פעולה עם גורמי החירום השונים: פיקוד העורף, משטרה, כיבוי אש ומד"א.
  • ניהול, תפעול ופיקוח על המוקד העירוני לטיפול במפגעים.
  • אחריות על מוקד 106

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - בטחון, בטיחות וחירום
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמנון מססה מנהל מחלקת הבטחון,הבטיחות והחירום 052-5218855 amnonm@gantik.org.il
לימור מעיין חשאי צפר ממונה על חוק חופש המידע, מזכירת מחלקת הביטחון, בטיחות וחירום אחראית דוחות וערעורים, ונציגת משרד הפנים 03-7978710 limorz@gantik.org.il
עמית גיספאן קב"ט מוסדות חינוך 050-5729317 amitg@gantik.org.il
רס"מ מוטי קופלמן מפקד שיטור קהילתי 050-6277850 03-5355663 ganeytikvapolice@gmail.com