דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,

תכנית העבודה לשנת 2020 משקפת את עבודת המועצה ומאפשרת התנהלות תקינה, סדורה ואחראית עבור תושבי גני תקווה.

שנת 2019 הסתיימה כאשר עמדנו ברוב היעדים שהצבנו לעצמנו, ביניהם איזון כלכלי והתייעלות מקיפה לשימוש שקוף ויעיל בכספי ציבור.

שנת 2020 נפתחת לאחר שינויים פנים ארגוניים משמעותיים, אשר יאפשרו התייעלות והתמקצעות של המועצה במגוון רחב של תחומים. בימים אלה מוקם במועצה אגף לקשרי קהילה, דוברות והסברה והוא ינותב כולו למען הידוק הקשר של המועצה עם התושבים.

כלל הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, העשרה והספורט מועברים לבית אחד והם ינוהלו על ידי התאגיד העירוני, מרכז לידר, על מנת להתמקצע, לשפר איכויות ולהיות ערוכים לפיתוח וגדילה של היישוב.

לאחר עבודה מאומצת אותה הובלנו במועצה מול גורמי המקצוע במשרד הפנים, ולאחר הבאת המועצה לאיזון תקציבי בארבע השנים האחרונות, אושרה הוספת תתי סיווג בתעריף מופחת עבור חניות, מחסנים ומבנים טכניים.

אנו נמשיך לתת דגש רב על נושא השירות. אנו מחויבים לספק את השירות הטוב ביותר עבור תושבי היישוב וכך נמשיך ונעשה. נדאג למנף יוזמות קהילתיות, ניזום מהלכים של שיתוף ציבור בתחומים רבים, נקדם שיתופי פעולה עם בעלי עסקים ביישוב ונמשיך לדגול במצוינות בחינוך ובכל התחומים המוניציפליים.

אתגר חדש שלקחנו על עצמנו לשנת 2020 הוא להקטין את התלות במשרדי הממשלה ולייצר עצמאות כלכלית.

שקיפות, חדשנות, שירות, שמירה על מנהל תקין וקשר בלתי אמצעי אתכם, התושבים, אלו הגורמים המנחים אותי יום יום בעבודתי עבורכם.

 

שלכם,

ליזי דלריצ'ה

ראש המועצה

ליזי