הגבלות על יציאה מהבית

הוסרו ההגבלות. ניתן לצאת מהבית לכל מטרה. ניתן להתארח בבתיהם של קרובי משפחה.