​מעגל נע​רות

​מפגשים חברתיים וסדנאות העשרה לנערות במגמה להקנות מיומנויות להתמודדות טובה יותר למען יציאתן ממעגל המצוקה.

פרויקטים לעבודה עם נוער וצעירים

​מדחייה לקבלה – יצירת תשתית לטיפול בנוער מנותק בקהילה החרדית.
מדריך נוער "מאתר" שתפקידו לסייע לכל אחד מהנערים למצוא מסגרת תעסוקתית, לימודית רלוונטית.
הנערים ישולבו טיפולית בקשר פרטני ו/או קבוצתי. יינתן מענה במסגרת תכנית "הילה" במערכת  שיעורים ייחודית. בנוסף, הנערים יוכלו ליהנות מפעילות חברתיות וחוגי ספורט.