השכרת חדרים בספריה הציבורית

הרשות המקומית גני תקווה (להלן: "הרשות") מציעה השכרה לתקופה זמנית,  של 3 חללים המצויים במבנה הספרייה הציבורית גני תקווה בקומה הראשונה מעל קומת הכניסה, המתאימים לפעילויות, עבודה מרחוק, קיום ישיבות  וכיו"ב וכן לצרכי חינוך, תרבות, פנאי וכד', בהתאם לשימוש המותר על פי דין במבנה.
 

שעות פעילות/השכרה - *שעת סגירה מעבר לשעות המצוינות אפשרית לפי בקשה מראש.
ימים א' ב' ג' ד' ה' ו'
שעות 08:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00 08:00-19:00 14:00-19:00 08:00-12:00

פירוט בעניין החדרים:

כל אחד מהחדרים בגודל 8.5 מ"ר.
בחדרים 1+2 יש שולחן דיונים ל-6 אנשים/ עבודה ל-4 אנשים. סביבו 5 כיסאות ומסך TV
בחדר 3 יש פופים רצפתיים גדולים לכ-6-7 אנשים ובנוסף מסך TV.
החדרים עם דלת שקופה.

התמורה בגין השימוש:

בגין זכות השימוש הזמנית בחדרים תשולם לרשות תמורה על פי הפירוט הבא:

*מדובר על שעות רצופות בלבד באותו יום פעילות השעות והימים המבוקשים יוגשו לרשות מראש ועל פיהם תחושב התמורה.
*לאחר התשלום הסוחר יקבל מהמועצה קבלה וחשבונית עסקת אקראי ולא חשבונית מס.
 

אופן פניה לרשות:

המעוניין לשכור את החדרים לעיל (אחד או יותר) יפנה למנהלת מחלקת נכסים ברשות בצירוף מסמך פירוט של הפעילות המבוקשת תוך ציון החדר שבו/הן מבוקש לעשות שימוש.
יובהר כי מאחר שמדובר בחדרים הסמוכים למוסד חינוכי, לא תאושר התקשרות/ייחתם הסכם שימוש בטרם העברת אישור משטרה היעדר עבירות מין (גברים בלבד). 
לטופס לחצו כאן

לפנייה למשטרה יש להוריד ולמלא את הטפסים הבאים: נספח ג'-תעודת מוסד (מצ"ב), טופס בגיר לקבלת אישור משטרה ולצרף צילום ת.ז. במידה וממלאים את הטופס עבור אדם אחר יש לצרף ייפוי כוח (נמצא בקישור מעלה).

להגשת בקשות ו/או לשאלות, ניתן לפנות:
-  לגב' יעל ספתי, מנהלת הנכסים, בדוא"ל: yaels@gantik.org.il או בטל`: 03-5310855 שלוחה 12.
- או לגב' שרון צ'רני ,  בדוא"ל: Sharonc@gantik.org.il או בטל': 03-6917361
  • ההצעות ייבחנו בהתאם למועדים פנויים, זמינות חדרים, ועל בסיס מקום פנוי.
  • הפניה תטופל עד 10 ימי עבודה
  • תינתן עדיפות לשוכרים שיפעלו במקום בהיקף גדול יותר.
  • יובהר כי אין בהליך זה כדי לחייב את הרשות בקבלת הצעה כלשהי והיא תפעל בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאפשרויות השימוש במבנה ובהתאם להוראות כל דין.
גודל חדר במ"ר : 8.5
מחיר לשעה 60
מחיר לשעתיים 120
מחיר ל- 3 שעות 162
מחיר ל- 4 שעות 216
מחיר ל- 5 שעות 255
מחיר ל- 6 שעות 306
מחיר ל-7 שעות 357
מחיר ל- 8 שעות 408

תמונות של החדרים: