פרויקט מצלמות אבטחה יוצא לדרך!

ברחבי היישוב הוצבה מערכת מצלמות ביטחון ואבטחה, המפעילה מעל ל-500 מצלמות אבטחה, לטובת שמירה שוטפת על המרחב הציבורי.
המצלמות מחוברות למוקד 106 במטרה להגן על התושבות/ים ועל הרכוש הציבורי, במטרה לתעד את המתרחש 24 שעות ביממה ולאפשר התערבות ומענה לכל אירוע חריג.
המצלמות המותקנות ממונעות והצילומים מוקלטים ונשמרים במאגר מאובטח, בהתאם לכל חוקי הגנת הפרטיות החלים על מאגר מצלמות.

במהלך שנת 2022 אנו פועלים להצבת מצלמות נוספות ביישוב, להשלמת רשת המצלמות - בפארקים, בגנים הציבוריים, בצמתים המרכזיים ובמוקדים חשובים. 

תצפיתניות/ים מיומנות/ים במוקד 106 מפעילות/ים את המצלמות על פי תכנית עבודה מובנית, ומבקרות/ים ויזואלית את המתרחש ברחבי היישוב. מערכת המצלמות משדרת באופן שוטף למוקד היישובי ומשמשת לשמירה על הסדר הציבורי, מניעת ונדליזם, מניעת אלימות, הגנה על אתרים מרכזיים וכדומה. כל אירוע שכזה שמתרחש ביישוב מתוחקר במערכת המצלמות ומשמש לאיתור העבריינים.

מיקומי המצלמות אשר הותקנו ברחבי היישוב כבר כעת:

בי"ס אילות
בי"ס אריאל
בי"ס בית יעקב
בי"ס גנים
בי"ס יובלים
בי"ס מיתר
בי"ס רביבים
בי"ס רביבים
גנים אלה ואגס
הגליל סופר פארם
טיילת שדרת התקוות
מבנה אגף הרווחה
מבנה אגף חינוך 
מבנה המועצה 
מבנה קידום נוער
מבנה תרבותא
מגדל המים
מגרש הכדורגל בי"ס מיתר
מועדון ביתנו
מועדונית השרון
מחסן חירום
מע"ר צים אורבן
מרכז הבמה
משרדי המחלקה טכנית
מתחם אגף שפ"ע
מתחם הצופים
מתחם עסקי רח' הרמה
מתחם פקאן
נגריה קהילתית
סיפריה ציבורית
פארק גני סביון
פארק הכרמל
פארק התבור
צומת בי"ס יובלים
קאנטרי גלים
רח' האקליפטוס
רח' האקליפטוס - שטח תפעולי
רח' הבשמים
רח' הגליל
רח' הגליל סופרפארם
רח' ההנגב
רח' החטיבה
רח' המצפה
רח' הרמה
רח' התאנה
רח' עין חנוך
רח' רבאון
שכ' ישמח משה