בבסיס תפיסת התפקיד של מנהל במחלקה לספורט ובריאות היא הקניית הרגלים נכונים וייזום פעולות ספורט לאורך חיים בריא לכלל האוכלוסייה.

ספורט כמסייע לבריאות טובה, להפגת מתחים ולאיכות חיים מצוינת ספורט הופך את האדם למאושר יותר.

​​מטרות יעדים: 

 • מיפוי צרכי האוכלוסייה. 
 • חיזוי מתקני ספורט עתידיים לרווחת התושבים פעילות ספורטיבית רציפה מגני הילדים עד בתי הספר, הקצאת שטחים לבניית מתקנים כמו ספורטק תכנון תקציב נכון לביצוע פעולות ספורט.
 • נבנתה תכנית אב יישובית ל- 5 שנים.

הדגשים/​תכניות: 

 • חינוך פורמאלי
 • אגודות ספורט
 • מתקני ספורט ותשתיות - בניית אולם ספורט ומגרש כדורגל במתחם קריית החינוך.
 • קיום אירועים יישוביים

​​החינוך הגופני הפורמאלי: 

המחלקה מסייעת לבתי הספר בשעורי החינוך הגופני בסיוע לאירועי ספורט בית ספריים, רכישת ציוד, השתתפות בימי ספורט אזוריים.

אירועי ספורט ב​ית ספריים 

ימי ספורט בשבוע החינוך הגופני ,ארגון צעדה, אליפות בתי הספר במשחקי כדור, ארגון פרויקט שחייה.

אירועי ספורט יישו​​ביים

הקמת ליגת מאמנט, ליגת פאפסל לגברים, צעדה יישובית ,ליגת קט-רגל , פעילות ספורט לגני הילדים.

פעילויות לאורח חיים בריא: 

 • בניית מסלול הליכה ואופניים.
 • הקמת מתקני ספורט בפארקים.
 • פעילות ספורט חינמית בפארקים: יוגה, פילאטיס, זומבה.
 • שמירה על תזונה נכונה.
 • קבוצת הליכה.
יואל כלפון
מנהל מחלקת הספורט
⁦0526409528⁩