​מחלקת הנוער מציעה מגוון רחב של קבוצות שנתיות הפועלות במהלך השנה במועדון הנוער, קבוצות אלו נפגשות באופן שבועי עם מדריך חברתי ו/או מקצועי. לכל הקבוצות ניתן להירשם בתחילת השנה דרך מדריכי הנוער ו/או דרך החנות אתר האינטרנט.