קבלת קהל ב​מחלקה:

  • בכדי לקבל מענה מהיר בתקופה זו , ממומלץ לשלוח מייל לאחד המיילים השייכים למחלקת ארנונה המופיעים למטה

  • המענה הטלפוני במחלקת הגביה יהיה  בימים א' וד'  בין השעות 08:00 עד 13:00 ביום ג' אין מענה טלפוני כלל   ובימים  ב' וה' מענה טלפוני בין השעות 13:00עד 14:30. 
    כרגע אין קבלת קהל בעקבות הקורונה.

  • ביום ג' : בשעות 16:00-18:30 - כרגע אין קבלת קהל בעקבות הקורונה.

  • כתובתנו: מ.מ.גני תקווה רחוב הגליל 48 מיקוד 5590000

מענה ט​לפוני במחלקה:

בימים א' וד'  בין השעות 08:00 עד 13:00 ביום ג' אין מענה טלפוני כלל   ובימים  ב' וה' מענה טלפוני בין השעות 13:00עד 14:30.