אודות ​האגף

שירותי הרווחה בגני-תקווה נותנים מענה לצרכים השונים של האוכלוסייה וניתן לכלל האוכלוסייה ללא הבדלי גיל, מין ומצב כלכלי.

השירותים הניתנים כוללים: שירותים לאזרח הוותיק ומשפחתו, שירותים לרווחת הפרט והמשפחה בתחומים מגוונים: לגיל הרך, לילדים, תחנה לייעוץ וטיפול בחיי המשפחה ובנישואין ושירותים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

השירותים הניתנים על-ידי המחלקה מחולקים לשירותי חובה ולשירותי רשות:

  • שירותי החובה מושתתים על חוקי מדינת ישראל.
  • שירותי הרשות מושתתים בחלקם על תקנות משרד הרווחה ובחלקם על מדיניות המועצה המקומית גני-תקווה.
    שירותי הרשות ניתנים על-פי צרכים ובהתאם לתקציב.
  • סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על-פי חומרת הבעיות, מידת סיכון הנשקפת לפרט או למשפחה.
  • סיוע חומרי ניתן בכפוף לנזקקות ולמבחני זכאות כלכליים, על-פי הנחיות והוראות משרד הרווחה.
  • סוגי סיוע שונים כרוכים בהשתתפות כספית של המשפחות.

השירותים הניתנים באגף:

שעות פעילות המחלקה: 

יום ג': 13:00 – 08:00, 19:00 – 16:00

ימים א', ב', ד', ה': 16:00 – 08:00

ברכה לב-רן
מנהלת האגף, עו"סית בכירה
03-5310834
 
פרח מולי
מזכירות, מינהל וזכאות
03-5310834
 
רינת טוביה
מרכזת תחום ילד משפחה וקהילה עו"ס לחוק נוער
 
אושרת דוד
עו"ס משפחה, יו"ר וועדה לחוק פעוטות בסיכון
03-5310879
 
סיון מונטה
עו"ס מועדוניות, עו"ס משפחה
03-5310843
 
עידית פינץ  
עו"ס השירות לנוער, צעירים וצעירות ועו"ס להט"ב
03-5310842
 
גלי ברקן
מרכזת היחידה לשלום המשפחה
03-5310834
 
רויטל פרג
עו"ס מרכזת תחום צרכים מיוחדים
03-5310839
 
הדס רייק
עו"ס - מרכזת תחום טיפול באנשים עם אוטיזם
03-5310898
 
ענת ברגמן
עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים
03-5310835
 
שני ממן
עו"ס אזרחים ותיקים
03-5310829
 
אלינור גולדרינג
רכזת מענים | קשרי קהילה
 
שרון גור
עו"ס לחוק סדרי דין, מטפלת זוגית ומשפחתית
03-5310841
 
רעות בן סימון
עו"ס מנהלת מוגבלויות
יעל שלום
עו"ס לסדרי דין ומטפלת זוגית ומשפחתית
 
פאינה פבזנר
עובדת קהילתית - עולים
0525741433