אני הח"מ ,מסכים לקבל שירותי פרסומות ודברי דואר מהמועצה המקומית גני תקווה לפי כתובת הדוא"ל שמסרתי .הסכמה זו היא בהתאם לסעיף 30א [ב} לחוק התקשורת {בזק ושידורים},התשמ"ב-1982

Browser not supported