תומר אסאו
מנהל מחלקת שפ"ע
03-5310850
 

במסגרת שיפור חזות פני היישוב והקפדה על ניקיונו לכל אורך השבוע, מועצת גני תקווה נערכה לחלוקת היישוב לשלושה אזורי פינוי גזם וגרוטאות, ניקיון ופינוי אשפה והפרדת פסולת ומחזור.
בהתאם לתוכנית החדשה, בכל אזור, יפונו הגזם והגרוטאות, האשפה הביתית והמוטמנות, בימים קבועים ומוסדרים.
התושבים מתבקשים לפנות את הגזם מחצרות הבתים בהתאם לימים המפורטים בטבלה המצורפת, ערב קודם ליום הפינוי וכך נוכל לשמור על רחובות נקיים לכל אורך השבוע.

במקרה של שיפוץ בית / בניה ולצורך פינוי פסולת השיפוץ, אין להוציא פסולת בניה לרשות הרבים. בעל הנכס יפנה למחלקת הפיקוח במועצה בטלפון 03-6950436 או במייל shimonm@gantik.org.il בבקשה להציב מכולה בסמוך לביתו בצירוף פרטים רלוונטיים אודות השיפוץ ולפעול בהתאם לנוהל הצבת מכולה, הכולל השארת ערבות והתחייבות לפינוי הפסולת לאתר מורשה לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים.

למען הסר ספק, פסולת בניה כוללת: כל תוצר נלווה של שיפוץ בנכס או בשטח בפרטי, ובכלל זה: חול, בטון, חצץ, שאריות קרמיקה, ברזלים, מערכות תשתית, שאריות גבס, קופסאות צבעים וכיו"ב.
מועצת גני תקווה תקפיד על ימי הפינוי ותבצע אכיפה מוגברת על ידי פקחי המועצה.
בישוב קיימים מתקנים למחזור נייר, קרטון, אריזות וזכוכית.

נוהל הוצאה ופינוי גזם / גרוטאות ברחבי המועצה

 • המועצה המקומית גני תקווה מאפשרת לתושביה להוציא גזם (אשפת צמחים) או גרוטאות (פסולת גושית), בנפח שלא יעלה על 1 קוב (מטר על מטר) למבנה מגורים.
 • את הפסולת יש להוציא למקומות מורשים ומסומנים ברחבי היישוב. פסולת עלים ודשא, יש לרכז בשקיות או ב"בלה".
 • הפינוי יתבצע בכל רחובות המועצה ויעבוד לפי שיטה של "יום הוצאה" ו"יום פינוי".
 • ניתן להוציא גזם וגרוטאות לרחוב החל מהשעה 09:00 ועד השעה 24:00 של יום ההוצאה.
 • הרשימה המפורטת של רחובות וימי ההוצאה מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה בלינק הבא https://did.li/rfNNf
 • הפינוי בפועל יבוצע למחרת יום ההוצאה החל מהשעה 06:00 בבוקר.

להלן הנחיות כלליות לביצוע:

1. יש לרכז את ערימת הגזם/הגרוטאות ליד אבני שפת המדרכה במיקום חניה פנויה או מקום ייעודי שנקבע ומשולט על ידי המועצה להוצאת הפסולת, ולהקפיד על הכללים הבאים:

· ניתן להוציא ערימה של גזם / גרוטאות / ענפים עד לאורך, רוחב וגובה של מקסימום מטר אחד לכל מבנה מגורים (קוב).

· פסולת דשא קצוץ, שלכת עלים או סוג גזם אחר העלול להתפזר, יש להוציא בתוך שקיות ניילון עבה / שקים כשהן קשורות היטב למניעת פיזור הגזם ברחוב על ידי הרוח.

· גזם ענפים / גרוטאות יונחו אחד על גבי השני באופן יציב ועד לגובה שלא יהווה סכנה לעוברים והשבים באזור או חסימת מדרכה.

· אין להוציא לרחוב אשפה ביתית.

· אין להניח את הגזם על המדרכה ויש להקפיד על השארת מעבר בטוח להולכי רגל ועגלות.

· אין להעמיד את הגזם/גרוטאות בסמוך לעמודי חשמל/טלפון/ ארונות השקיה/ גדרות / ברזי מים או הידרנטים/ מעברי חצייה ושאר תשתיות הרחוב ומתקניו.

· אין להעמיד את ערמת הגזם / גרוטאות על אי תנועה ו/או ערוגה מגוננת.

2. פינוי ייעשה אך ורק מהשטחים הציבוריים ולא מחצרות הבתים / שטחים פרטיים.

3. חל איסור מוחלט על הוצאת גזם וגרוטאות בערבי שישי, ערבי חג וימי חג.

4. כל כמות חריגה מעבר למצוין לעיל תפונה באופן עצמאי על ידי התושב, ואין להוציאה לרחוב. במידה שתושב יוציא כמות חריגה, המועצה תהא רשאית לתת קנסות וכן לחייב התושב בגין הוצאות הפינוי על פי תחשיב שיוגש לו, כולל תקורה בסך 15%.

5. הפיקוח העירוני במועצה המקומית גני תקווה יאכוף כללים אלו בהתאם לחוק העזר העירוני.

 1.  הפינוי ייעשה רק מהשטחים הציבוריים ולא מחצרות הבתים / שטחים פרטיים.
 2.  אין להוציא פסולת בנייה לרשות הרבים. במידה והתושב משפץ ונדרש להציב מכולה לפסולת בניין, יבצע זאת בכפוף לנוהל הצבת מכולות ברחבי המועצה, ישאיר ערבות ויפנה את הפסולת לאתר מורשה לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים.
 3.  חל איסור מוחלט על הוצאת גזם וגרוטאות בערבי שישי, ערבי חג וימי חג.
 4.  כל כמות חריגה מעבר למצוין לעיל תפונה באופן עצמאי על ידי התושב, ואין להוציאה לרחוב.
 5.  הפיקוח העירוני במועצה המקומית גני תקווה יאכוף כללים אלו בהתאם לחוק העזר העירוני.
 6.  פינוי פסולת גינון ,גזם, וגרוטאות-הוצאת הגזם רק ערב קודם ​​הפינוי.

טבלת מסלולים וימי פינוי פסולת וגזם