תושב/ת יקר/ה,
מצורף בזאת מסמכים שהועמדו לעיון חברי המועצה לבקשתם, ומועמדים גם לעיון הציבור.

 

1. קיר אקוסטי בית ספר יובלים:

  הצעת מחיר קיר אקוסטי

  הזמנת עבודה קבלנית מועצה

  הצעת מחיר קיר אקוסטי - תוספת

  הזמנת עבודה קבלנית מועצה - תוספת

  תכונות פאנל אקוסטי גג וקיר

2. ​​​​פסלים חדשים :

   הסכם מול אמנית פסלים אורנה בן עמי