4. שירות ולווי בני המשפחה

בני משפחה (ילדים, בני/בנות זוג) המטפלים בוותיק/וותיקה חולה ובעל מוגבלות, יכולים לעיתים לחוש לחץ וקושי בשל העומס הפיסי והרגשי הכרוך בתפקידם כמטפלים. כך גם היעדר מידע מספיק מוסיף לקושי בהתמודדות עם דילמות שונות הנוגעות לטיפול.  

המענה:

  • שירות של ייעוץ תמיכה והכוונה לבני משפחה המטפלים בוותיק/ה. השירות מיועד לבני המשפחה המטפלים בהורה/הורים הוותיקים ולבני זוגם.
  • קבוצת תמיכה לבני משפחה (בני זוג ו/או ילדים וילדות) המטפלים בקשישים דמנטיים המתגוררים בביתם - הקבוצה מאפשרת למשתתפים בה ללמוד על המחלה ודרכי ההתמודדות עמה ולחלוק בקשיים המתעוררים בעקבות הטיפול בבן/בת המשפחה הדמנטי/ת - יש לעקוב אחר פרסומים בנושא.