מדידות קרינה במוסדות ציבור - מבני ציבור כללים, ומבני חינוך