החזון הפדגוגי של החינוך בגני תקווה הינו הצמחת מערכת המאופיינת בראייה הוליסטית של הילדים והילדות בה. 

היחידה לגיל הרך לידה עד 3, שהחלה את פעילותה בשנת הלימודים תשפ"ג, היא חלק מאגף החינוך ועוסקת בשיפור של איכות החינוך והטיפול בילדי וילדות בגילאי לידה עד 3.

מערכת החינוך בגני תקווה נותנת מענה חברתי, לימודי ורגשי, ואגף החינוך מעסיק גורמי מקצוע האמונים על כל אחד מהתחומים הללו ומשקיע רבות בשילובם לכדי תכנית עבודה רציפה וכוללת, המאחדת ביניהם לכדי שלם אחד.

מטרותנו:

  1. יצירת רצף מערכתי פדגוגי מגילאי לידה עד סוף כיתה י"ב – מתן מענים, איתור קשיים, רצף התפתחותי ועוד.
  2. מתן מענה מפוקח ואיכותי בחינוך לגילאי לידה עד 3.
  3. שיפור איכות ההון האנושי המטפל בגילאים.
  4. גיבוש קהילת הורים.