The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ (חל"צ) דרוש/ה מנהל/ת סטודיו ואירועי ספורט

לחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ (חל"צ) דרוש/ה מנהל/ת סטודיו ואירועי ספורט

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: דרושים סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 13/08/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH