The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת אגף חינוך משלים בחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ (חל"צ)

מנהל/ת אגף חינוך משלים בחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ (חל"צ)

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: דרושים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/04/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH