The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

נאמני קורונה בבתי-הספר היסודיים במסגרת פרויקט "הכיתה ירוקה":

נאמני קורונה בבתי-הספר היסודיים במסגרת פרויקט "הכיתה ירוקה":

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: דרושים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH