ממשלת ישראל אישרה תקנות להנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית במשבר הקורונה

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) תש"ף 2020, קובעות זכאות להנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021

על פי התקנות, תינתן הנחה של 95% בארנונה העסקית לעסקים שמחזורם השנתי הוא עד  200מיליון ₪ ושנפגעו בהיקף של מעל ל 60%- לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019

עסקים שמחזורם השנתי הוא עד 400 מיליון ₪ יהיו זכאים אם נפגעו בהיקף של מעל ל 80%-

הזכאות להנחה תיבחן על בסיס דו-חודשי החל מיוני 2020 ובכפוף לזכאות מענק השתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים.

 

עסק הזכאי להנחה יגיש בקשה בטופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה .

לאחר אישור הזכאות על ידי הסוכנות,  הרשות המקומית תקבל את רשימת העסקים הזכאים להנחה הפועלים בשטחה.

בהתאם לרשימה זו תזכה הרשות המקומית עסקים אלו בהנחה מארנונה בגין כל נכס שאינו למגורים המוחזק על ידי העסק.

 

הקליקו כאן לפרטים נוספים מטעם משרד האוצר: https://bit.ly/2HjuxIo