חסימת כביש בכניסה לרחוב רב און, עקב עבודות תשתית של תאגיד המים

בשבוע הבא, בימים א'-ה' 1-5/11/2020 בין השעות 07:00-16:00

לטובת פרויקט הנחת קו מים, במסגרתה יש לבצע 3 חציות כביש עם קו מים חדש.

 

במהלך שעות העבודה, יעמוד פקח תנועה בכניסה לרחוב ויאפשר כניסה/יציאה של רכב אחד.

התעלות יסגרו בסוף כל יום, על מנת לאפשר תנועה רגילה.

 

מצ"ב תרשים סכמטי של הסדרי התנועה.