הודעה מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית בעניין שינויים בקווי אוטובוסים בתאריך 29.01.2021

בתאריך -29.1 משרד התחבורה ועיריית תל אביב יפו ממשיכים בתנופת הפיתוח של פרויקטים בתחבורה הציבורית.

 

בשל עבודות נת"ע ועיריית תל אביב יפו ישתנו בתאריך זה הסדרי תנועה בצירים מרכזיים בתל אביב.

לשינויים אלה השפעה על קווי שירות רבים.

 

להלן קישור לחוברת הסברה עם פירוט שינויי המסלולים ואתר ייעודי עם קישור למסלולים ב-:MOOVIT https://pti.org.il/datasites/tel_aviv_2021/