עדכון בנושא פרויקט תמ"א ברחוב הרמה

 לאחרונה התקבלו באגף ההנדסה פניות לבחינה של פרויקט פינוי בינוי במתחם הרמה, וזאת במקום הפרויקט אשר תוכנן ואושר בתכניות הקיימות.

מצורף מסמך הבהרה שפרסמה המועצה, בו מפורט אילו בדיקות ופעולות תכנוניות בוצעו עד כה, וכן תיאור רצף הפעולות העתידיות עד לסיום הפרויקט במתחם כולו.

לעיון במסמך לחצ/י כאן