עבודות לשיפור חזות רחוב הגולן, הגלעד והחרמון

בתאריך 2.3.2021 התקיימה פגישת זום עם תושבי רחובות הגולן, הגלעד והחרמון לצורך היוועצות ושיתוף לגבי שיפור חזות הרחובות.

לתושבים הוצגו 3 חלופות אפשריות לשיפורים, כאשר הרוב הגדול של התושבים בחרו בחלופה מס' 3:

חתך הרחובות נשאר לפי המצב הקיים - דו סטרי, ללא הרחבת מדרכות.

עבודות הפיתוח במסגרת החלופה שנבחרה, מבוצעות בשיתוף תאגיד מי תקווה והן כוללות החלפת תשתית המים.

פיתוח יבוצע  ברחובות בהם יוחלפו תשתיות המים.

 

במסגרת העבודות יבוצעו הדברים הבאים:

  • החלפת תשתית המים ברחובות הגלעד והגולן
  • ביצוע תשתית ניקוז ברחוב הגולן (שלא הייתה בתוכנית המקורית)  
  • החלפת ריצופים במדרכות, כולל פס נגישות בשולי המדרכה ברחובות הגלעד והגולן ופרט אבן עליה לרכב מול כניסה לחניות במגרשים        
  • קרצוף עמוק של הכביש ברחוב הגולן וריבוד מחדש, תוך הנמכת מפלס הכביש בכדי ליצור הפרש תקין בין המדרכה לכביש.
  • שיפור שדה ראיה בעיקולים: בין הגלעד לגולן, ובין הגולן לחרמון- יבוצע באמצעות סימון על הכביש בהתאם להנחיות מתכנן תנועה
  • הסדרת פינת מיחזור מרוצפת ברחוב הגולן
  • שיפור חזות הגינון והצמחייה (בתום שנת השמיטה, החל מספטמבר 2022)

 

שלבי העבודות

שלב 1: 

החלפת תשתיות קו המים ברחוב הגולן ע"י תאגיד המים – העבודה החלה בדצמבר 2021

צפי למשך העבודות- כחצי שנה

**עבודות פיתוח מדרכות וכביש ברחוב הגולן יבוצעו במקביל לעבודת תאגיד המים

 

שלב 2:

החלפת תשתיות קו המים ברחוב הגלעד ע"י תאגיד המים (בתום העבודות בגולן)

**עבודות פיתוח מדרכות וכביש ברחוב הגלעד יבוצעו במקביל לעבודת תאגיד המים

 

הערה - ברחוב החרמון צנרת המים חדשה (הוחלפה בעבר להבדיל מרחובות הגולן והגלעד) ועל כן לא יבוצעו עבודות ברחוב זה.

המועצה תעדכן את התושבים/ות בשלבי העבודות

עבודות בגולן