לידיעתכן/ם,

מצ"ב רישיון כריתה לעץ מכנף בכתובת הגליל 87.

על פי חוק, הרישיון מחויב בתקופת פרסום של שבועיים וייכנס לתוקף לאחר מכן.

אין לכרות את העץ עד כניסת הרישיון לתוקף.

מצורף אישור כריתת העץ:

רישיון_הגליל 87_גני תקווה כריתת עץ.pdf