בין התאריכים 02-04.05.22 יחול "העיד אל פיטר". מדובר באחד מהחגים החשובים בלוח השנה המוסלמי, ובשל כך צפויים שינויים בקווי התחבורה הציבורית של חברת "קווים". 
לאור האמור לעיל ובתיאום עם משרד התחבורה תצומצם תדירות הנסיעות בימים אלו.

קווים הצפויים להתבטל בימים אלה:
77, 137

קויים אשר יחוו שינויי לו"ז ודילול בלוחות הזמנים:

68, 37, 55, 36, 56, 115, 1, 236, 76, 205, 168, 69, 77, 59, 79, 85, 2, 445, 256, 446, 137, 385

על מנת שיוכל הציבור לקחת בחשבון את השינויים בלוחות הזמנים ולהיערך מראש, אנו מפרסמים כאן את השינויים שיבוצעו. בשינויים הפרטניים ניתן להתעדכן באתר החברה ובמוקד הטלפוני.

www.kavim-t.co.il  | *2060