The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

טופס הסכמה לקבלת תלוש ארנונה במייל

אני הח"מ ,מסכים לקבל שירותי פרסומות ודברי דואר מהמועצה המקומית גני תקווה לפי כתובת הדוא"ל שמסרתי .הסכמה זו היא בהתאם לסעיף 30א [ב} לחוק התקשורת {בזק ושידורים},התשמ"ב-1982

Browser not supported
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH