The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

טופס החלפת משלמים/מחזיק/מכירה

תושב יקר, לשימושך ניתן להגיש בקרה זו באופן מקוון. שימ לב - לא תכובד בקשה ללא המסמכים הנלווים הנדרשים מחלקת הגבייה מועצת גני תקוה

פרטי בעלים/שוכר יוצא

בעלים/שוכר חדש

מסמכים נלווים מחייבים לבקשה

יש להעלות טופס רקב מידה ואין מדובר בשכירות/מכר
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH