The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

שירות פסיכולוגי משלים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
השירות הפסיכולוגי החינוכי פועל על פי מדיניות משרד החינוך בתיאום עם מרכז השילטון המקומי. במציאות הקיימת, אין אפשרות לתת את מכלול המענה הפסיכולוגי לצרכים המרובים הקיימים באוכלוסייה. לשם כך הוקם בגני תקווה שירות פסיכולוגי משלים המציע מגוון רחב יותר של שירותים פסיכולוגיים מההיצע המתקיים בשוטף, לשירות הפרט, המשפחה, המסגרת החינוכית והקהילה.
 
במסגרת שירות זה מתקיימים תחת קורת גג אחת מכלול של שירותים פסיכולוגיים לילדים, מתבגרים והוריהם הכוללים:
 
 • טיפול פסיכולוגי - טיפול פסיכולוגי הוא טיפול רגשי, המבוסס על תקשורת מילולית או לא מילולית, ומטרתו להקל על מצוקה פסיכולוגית שיש לילד/ה או להוריו/ה. לרשות הפסיכולוג מגוון כלים ושיטות טיפוליות שונות בהם הוא עושה שימוש על פי שיקול דעתו. העבודה הטיפולית בילדים נעשית פעמים רבות דרך משחק. לעיתים היא נעשית ישירות עם הילד וההורים מגיעים למפגשי הדרכה, ולעיתים נעשית עם ההורים בלבד. כל זאת בהתאם לאופי הבעיה ולפי שיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג.
 •  
 • ייעוץ והדרכה להורים – הדרכת הורים יכולה להתבצע כחלק בתוך תהליך טיפולי בילד/ה או כתהליך בפני עצמו, וזאת מתוך אמונה שההורה הוא המגדל המשמעותי של הילד. ההחלטה על אופן ביצוע ההדרכה הינה בהתאם לאופי הבעיה ולפי שיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג.
 •  
 • אבחונים פסיכולוגיים לגילאי 3-5 ולגילאי חט"ב ותיכון - אבחון פסיכולוגי הינו תהליך המאפשר לפסיכולוג לאסוף מידע על מצבו הקוגניטיבי (שכלי), הרגשי וההתנהגותי של הילד. ממצאי ההערכה מאפשרים להעלות השערות והסברים לגבי הסיבות העומדות מאחורי קשיים ברכישת הקריאה/הכתיבה/חשבון, הבנת הנקרא, זיכרון וקשב, וכן לגבי קשיים רגשיים והתנהגותיים. בסיומה ניתנות המלצות להתערבויות טיפוליות מתאימות.
 •  
 • אבחוני הדלגה - נעשים בד"כ כאשר יש חשיבה על הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א', עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות. זאת בתנאי שתאריך לידתם הוא לא יאוחר מה- 31.3 והם אמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה. ההערכה הפסיכולוגית מתייחסת להיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים של הילד.
 •  
 • אבחונים פסיכו-דידקטיים לגילאי חט"ב ותיכון – הערכה המשלבת בין התחום הפסיכולוגי – הערכת תפקוד קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי, לבין התחום הדידקטי – אבחון מיומנויות לימודיות שונות. זוהי הערכה מקיפה, המאפשרת קבלת תמונה כוללת ומדויקת יותר בדבר יכולותיו וקשייו של הילד. בסיומה  ניתנות המלצות להתערבויות טיפוליות מתאימות וכן המלצות להתאמות לבחינות הבגרות.
 •  
 • סדנאות
 •  
 • קבוצות טיפוליות
השירותים ניתנים ע"י צוות פסיכולוגים מיומן ומקצועי, ובפיקוח מקצועי של מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי.
לפרטים ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי טלפון: 03-5343438, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.
לאחר שיצרתם קשר עם השירות הפסיכולוגי ותואם איתכם מתן השירות המתאים, הינכם יכולים לשלם באשראי דרך אתר זה. לא ניתן לשלם לפני שהייתה פנייה טלפונית וסוכם על מתן השירות המתאים.
 
נשמח לראותכם נעזרים בנו,
                                                                                                                                                     צוות השירות הפסיכולוגי המשלים, גני תקווה
 
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH