פרלמנט הילדים

הפרלמנט מורכב מנציגים של כל בתי הספר היסודיים בגני תקווה,

אשר יחד מקדמים מיזמים נבחרים הנוגעים לתלמידים ביישוב בגילאי יסודי.

התלמידים מקבלים מעטפת וליווי מלא של מחלקת הנוער במועצה במטרה לתת מענה אמיתי שיאפשר להם לקחת חלק בתהליכים,

יוזמות ופעילויות ביישוב ולמען היישוב.

אחת המטרות העיקריות של בניית פרלמנט הילדים היא לטפח הנהגת ילדים יישובית,

שרוצה להשפיע על מה שקורה ביישוב ושלוקחת אחריות ויוזמה.

מועצת הנוער

היא נציגות הנוער היישובית הנבחרת. נציגות זו מורכבת מנציגים (מכיתות ז' עד יב') מתנועות הנוער, החטיבה, התיכון ומנוער פעיל ביישוב,

אשר בחרו לקחת על עצמם אחריות.

מועצת הנוער עוסקת ביצירת הזדמנויות לפעילות נוער למען הנוער, ובפעילויות של נוער בתוך הקהילה.

מועצת הנוער מפיקה אירועים מסוגים שונים לנוער ואירועים המשלבים את הנוער בפעילות הקהילה.


מועצת הנוער היא הגוף הרשמי המייצג את הנוער במועצה.

מועצת הנוער נבחרת אחת לשנה.


צרו קשר: ניקי 058-7879727