מסגרות חינוך מיוחד (מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ב - 2021-2022):

שם המסגרת

סוג המסגרת

סיווג

קבוצת גיל

כתובת

מנהל(ת)

גן אשל

גן

(חינוך ממלכתי)

תקשורת 3-5 חרמון 6 ימית חומרי

 גן יערה

גן

(חינוך ממלכתי)

תקשורת

3-5

דרך המשי 11

אסתי קטנוב

גן ברוש

גן

(חינוך ממלכתי )

עיכוב התפתחותי

4-5

הנגב 9

דינור גמינדר

גן רימון

גן

(חינוך ממלכתי )

עיכוב התפתחותי

5-6

הקישון 22

הדס גלסקי

גן הדר

גן

(ממ"ד)

עיכוב התפתחותי

5-6

הנגב 9

יוכי רביבו

גן ארז

גן

(חינוך ממלכתי)

עיכוב התפתחותי

3-4

החרמון 6

יהודית קסוטו

רביבים

בית ספר יסודי (חינוך ממלכתי)

כיתת תקשורת בבית ספר רגיל

כיתה ג'

התבור 10

איריס בוצר

כיתת לקויי למידה בבית ספר רגיל

כיתה ב'

הראשונים

חטיבת ביניים (חינוך ממלכתי)

כיתת לקויי למידה בבית ספר רגיל

כיתה ט'

 

דרך הים 9

עינת לביא

כיתת תקשורת בבית ספר רגיל

כיתה ח'-ט'

כיתה ז'