היוועצות תושבים- האם להקים בי״ס יסודי בשכונת גנים מערב?

באתר זה תוכלו לעיין בתהליך שנעשה - לקרוא את טורי המידע והדעה, לצפות במפגשים שנערכו או לקרוא את סיכומם, לקרוא את הדו״ח המסכם שעל בסיסו התקבלה ההחלטה ולקחת חלק בתהליך מכאן והלאה - כיצד מיישמים את ההחלטה בצורה המיטיביה ביותר.

בית הספר רביבים הוא בית הספר היסודי היחיד המשמש את תלמידי אזור הרישום המערבי של גני תקווה. בית ספר זה מספק את הדרישה הציבורית הנוכחית מבחינת היקף התלמידים והתלמידות אך גם את הדרישה הציבורית בעתיד עם התרחבות השכונה.

מסיבה זו הקמת בית ספר חדש אינה מהווה כורח אלא בחירה.

למרות שהמועצה אינה מחויבת לכך, ב-2019 הוחלט לבחון בשנית את ההחלטה שהתקבלה, אך הפעם הוחלט להכניס אל סל השיקולים המקצועיים גם את עמדות ודעות הציבור בנושא. זאת מתוך הבנה כי ניתן בכך להגביר את תחושת השייכות בקרב התושבים והתושבות ולהעלות תובנות ומסקנות מהשטח שישפרו את ההחלטה הסופית.

על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר הונגשו כלל המידע והשיקולים, התקיימו מפגשים מקוונים ונערך סקר עמדות בקרב תושבי ותושבות אזור הרישום.

לבסוף, צוות מקצועי חיצוני למועצה בחן את תוצאות התהליך, ניתח אותם ועל בסיסם הגיש המלצה מקצועית למועצה אשר לאורה התקבלה החלטה להקים בי״ס יסודי.