כל סוג עסק נדרש לגורמים אחרים בתהליך הרישוי ובהתאם לסוג ומהות העסק. גורמי הרישוי השונים מתחלקים לגורמים עירוניים וממשלתיים:

גורמים עירוניים:

פיקוח כללי

מחלקת שפ"ע

וטרינר עירוני

ועדת מקומית לתכנון ובניה

תאגיד המים והביוב מי תקווה בע"מ

גורמים ממשלתיים:
משטרה

שירותי הכבאות

משרד הבריאות

משרד הכלכלה

המשרד להגנת הסביבה

 

למידע נוסף אודות גורמי הרישוי והמפרטים – לחצו כאן>

כחלק מהרפורמה ברישוי עסקים שמציג משרד הפנים, לחלק ניכר מהעסקים ישנם מפרטים אחידים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.

מסלול התצהיר הינו הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.