שלב 6:
שילוט, ארנונה ומים

הגשת בקשה לרישיון שילוט:
כל שילוט חיצוני של העסק מצריך הגשת הבקשה למחלקת הנדסה המועצה. את הבקשה יש להגיש בצרוף המסמכים הבאים:

טופס בקשה לרישיון שלט

תצלום הבניין בו יוצג השלט והדמיה של השלט

סימון ע"ג הצילום - מיקום מבוקש לשלט

תרשים השלט (מידות אורך ורוחב)

הסכמת בעל הנכס להצבת השילוט

אישור רישוי עסקים

אגף ההנדסה דן בבקשה ובסמכותו לאשר או לדחות את הבקשה.

לאחר אישור הבקשה נשלח רישיון להצגת שלט הכולל שוב לתשלום אגרת שילוט בהתאם להוראות חוק העזר למועצה . (הרישיון בתוקף עד 31 בדצמבר לאותה השנה ומותנה בתשלום).

למידע נוסף אודות שילוט לעסק – לחצו כאן>


ארנונה ומים

רישום חשבונות הארנונה על שם המחזיק בעסק והסדרת תשלומים, יש לבצע במחלקת הגבייה המועצה.

רישום חשבונות מים וביוב על שם המחזיק בעסק והסדרת תשלומים , יש לבצע מול תאגיד המים והביוב מי תקווה.