בגני תקווה פועלים ופועלות תנועות נוער וארגוני נוער

בהם משתתפים מעל לכ-2,000 חניכים וחניכות במפגשים שבועיים  הכנות , פעילויות התנדבות ועוד.

ניתן לקבל מידע נוסף תחת הלשונית הרלוונטית לכל תנועת נוער/ארגון נוער לשם קבלת מידע נוסף.